Ουγγαρία

Ο καιρός για Ουγγαρία

Ο Καιρός μου

Θερμοκρασία στην τοποθεσία

Ο καιρός τώρα

Η πιο ζεστή τοποθεσία: 23:00

Biskra

+43,0 °C

El Oued

+43,0 °C

Hassi-Messaoud

+42,0 °C

ARAK

+41,4 °C

Η πιο κρύα τοποθεσία: 23:00

Filchner

-46,7 °C

EAGLE

-44,5 °C

HALLEY

-43,6 °C

Οι πιο ισχυροί άνεμοι: 23:00