Απόσταση από %s

Διαφορά ώρας με %s

Καιρός για ταξιδιώτες

Ο καιρός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+9°
+13°
+13
49%
12,8
40,7
-1°
+3°
+6
55%
10,4
85,1
+19°
+24°
+23
74%
1,7
11,0
+8°
+12°
41%
14,0
82,1
+11°
+14°
+18
51%
13,4
166,8
+20°
+24°
+25
67%
7,1
60,8
+27°
+32°
+28
76%
4,8
40,0
+14°
+20°
+15
70%
5,1
80,3
+9°
+14°
+18
51%
12,3
208,4
+8°
+12°
+18
49%
14,5
186,2
+5°
+8°
+9
49%
18,1
111,2
+4°
+7°
19%
16,2
56,6
+4°
+6°
21%
17,1
53,6
+7°
+11°
+14
51%
9,2
76,9
+11°
+15°
+18
51%
13,9
236,4
+12°
+15°
+15
48%
14,2
110,1
-1°
+2°
20%
11,9
36,3
+10°
+13°
+12
59%
10,0
124,8
+23°
+26°
+23
51%
12,0
123,7
+10°
+14°
+15
53%
13,3
99,8
-1°
+2°
18%
14,7
42,0
+6°
+10°
45%
14,4
44,8
+3°
+6°
+10
29%
9,7
60,2
+12°
+16°
+17
54%
11,1
86,8
+10°
+13°
+16
40%
12,9
152,6
+9°
+13°
+18
51%
14,9
215,8
+15°
+20°
+23
80%
0,6
1,4
+1°
+4°
+7
28%
6,7
43,4
+27°
+32°
+28
73%
5,4
53,1
+17°
+20°
24%
10,4
21,5
+27°
+31°
50%
15,0
147,8
-4°
+2°
66%
1,7
2,0
+5°
+10°
+14
58%
8,7
44,1
+28°
+32°
+30
44%
12,6
418,3
+28°
+36°
74%
8,7
42,2
+20°
+26°
+20
60%
9,9
50,0
+10°
+15°
+15
55%
13,4
61,2
+13°
+16°
+20
56%
6,9
82,4
+9°
+13°
+15
51%
14,0
48,4
+2°
+5°
+6
18%
18,9
67,4
-2°
+1°
19%
12,8
24,9
-5°
-2°
16%
16,9
53,5
+4°
+7°
+12
31%
11,7
45,0
+26°
+30°
+25
48%
20,1
202,6
+24°
+28°
+27
58%
7,0
76,9
+13°
+22°
54%
1,8
8,2
+22°
+26°
+25
63%
5,9
67,5
+20°
+24°
+25
67%
7,2
61,2
+17°
+20°
+19
61%
2,7
27,1
+15°
+19°
+19
61%
3,4
38,1