Απόσταση από %s

Διαφορά ώρας με %s

Καιρός για ταξιδιώτες

Ο καιρός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+23°
+27°
+24
66%
5,2
23,7
+25°
+29°
+22
59%
9,5
108,6
+35°
+41°
+33
77%
0,0
0,0
+24°
+30°
72%
4,5
21,5
+26°
+31°
+25
96%
2,9
1,4
+28°
+31°
+29
73%
15,5
124,1
+28°
+31°
+30
47%
19,5
283,8
+23°
+29°
+19
82%
0,2
0,7
+27°
+34°
+27
91%
5,4
3,5
+25°
+30°
+28
91%
5,4
7,1
+23°
+27°
+23
80%
4,1
24,7
+17°
+22°
38%
10,5
48,5
+19°
+24°
49%
11,2
54,0
+22°
+26°
+23
69%
4,6
21,7
+27°
+33°
+28
92%
6,4
3,4
+23°
+28°
+18
78%
1,8
4,6
+21°
+27°
57%
11,1
55,0
+16°
+20°
+14
72%
0,6
1,4
+12°
+17°
+18
64%
8,1
72,7
+23°
+29°
+21
78%
2,4
6,5
+18°
+24°
44%
13,9
53,4
+25°
+32°
77%
4,8
10,6
+23°
+28°
+25
61%
10,3
65,1
+27°
+32°
+27
86%
1,1
0,4
+25°
+29°
+25
86%
0,3
2,9
+27°
+33°
+25
96%
6,2
6,0
+30°
+35°
+28
92%
0,1
0,2
+21°
+26°
+23
61%
5,7
40,8
+28°
+31°
+30
48%
18,8
260,3
+30°
+33°
48%
16,2
260,0
+27°
+32°
53%
14,2
139,4
+26°
+31°
52%
13,9
152,1
+25°
+29°
+23
32%
19,0
131,0
+25°
+31°
+26
87%
4,7
0,7
+11°
+19°
84%
3,9
17,8
+9°
+13°
+12
42%
10,4
54,5
+25°
+30°
+22
79%
2,6
3,2
+20°
+24°
+22
72%
1,6
2,6
+23°
+29°
+24
73%
3,6
8,7
+17°
+21°
+17
39%
13,6
71,2
+19°
+24°
46%
14,0
68,1
+16°
+21°
44%
15,9
83,1
+23°
+28°
+25
66%
7,9
59,9
+20°
+24°
+22
56%
9,4
65,9
+28°
+33°
+29
53%
11,7
120,7
+17°
+24°
36%
19,8
131,4
+28°
+32°
+29
64%
9,5
150,1
+28°
+32°
+29
73%
15,5
132,4
+23°
+26°
+22
69%
0,3
0,4
+22°
+26°
+22
69%
0,6
0,8